ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 141ου ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
image
ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
2013
ΕΚΔΟΤΗΣ:
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
310 σ.: ΕΙΚ.
ΣΕΙΡΑ:
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
ΔΩΡΕΑ Φ.Α.Α.Θ.
ISBN (ISSN):
ISBN 978-960-9694-20-9
DEWEY:
352.094 956 ΦΙΛ